Digital sikkerhet

Med fokus på folk og sikker praksis i hverdagen.

Lær mer

Rådgivning

Vi vet hvordan virksomhetens verdier kan sikres når teknologi møter mennesker.

Folk utøver sikker praksis på bakgrunn av kompetanse, følelser, lederskap og kultur.

  • Vi arbeider med bevisstgjøring, opplæring, forankring og endring.

Regler fungerer best når medarbeidere får være både sikre og produktive.

  • Vi hjelper å etablere policy og prosedyrer fra papir til sikker praksis.

Teknologi kan automatisere og støtte etterlevelse gjennom gode brukeropplevelser.

  • Vi bidrar i utvalg og oppsett av produkter for økt tilfredshet.

Les om våre tjenester →

People + Policy + Products = Practice

Klikk på figuren for å lese mer om hva vi gjør!

MailRisk

Vi lar alle ansatte få bidra positivt i sikkerhetsarbeidet og i kampen mot digital kriminalitet.

Folk husker ikke alltid detaljer fra sikkerhetsopplæringen de fikk i fjor.

  • Vi gir folk umiddelbar hjelp til å tenke før de klikker.

Spamfilteret stopper ikke alle farer – vet du hva som slipper gjennom?

  • Vi lar folk rapportere mistenkelig e-post helt enkelt.

MailRisk-knappen er alltid synlig i programvare som brukes daglig.

  • Vi bygger en merkevare for sikkerhet som alle kjenner.

Les mer om MailRisk →

Bli kjent med produktet vårt MailRisk på 90 sekunder – snurr film!

Blogg

Sammen mot svindel og bedrageri på nett

Nasjonal Sikkerhetsmåned arrangeres av NorSIS for å fremme bevissthet rundt IT-sikkerhet, i samarbeid med blant andre EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

Les hele innlegget

Simulert phishing i tråd med GDPR

Nye personvernregler stiller også nye krav til personopplysninger internt i virksomheten. Heller ikke sikkerhetsrelaterte tjenester, inkludert simulert phishing, er fritatt for kravene under GDPR.

Les hele innlegget

Tips til gjennomføring av simulert phishing

Mange virksomheter sender ut falske e-poster til egne ansatte, såkalt simulert phishing, til tross for at dette også kan få noen negative konsekvenser. Her kommer noen tips som øker sannsynligheten for positivt resultat – for både IT-avdelingen og resten av virksomheten.

Les hele innlegget

Besøk bloggen →