Tjenesteavtale

Gjelder ved kjøp av våre tjenester:

Tjenestebeskrivelser:

Underleverandører

Oppdatert: 25. september 2018

Leverandør Lokasjon Beskrivelse Personopplysninger
Digital Ocean EU/EØS Datasenter og infrastruktur for både skytjenesten og diverse interne systemer, inkl. CRM og support. Teoretisk tilgang til alle ukrypterte data i databaser, ved innlesing i minnet, og ved ukryptert overføring innenfor mellom virtuelle maskiner i privat VLAN.
Microsoft Online Services EU/EØS Drift av e-post og samhandlingstjenester. Innhold i e-post, chat, eventuelt dokumenter som lagres/deles via OneDrive/Sharepoint Online og påloggingsdata relatert til dette.
Nexmo USA, overføring etter Standard Contractual Clauses. SMS-gateway for sikkerhetskoder, systemvarsler og eventuelt SMS-phishing. SMS-mottakers telefonnummer og innhold i SMS.
Visma EU/EØS Data relatert til fakturering/regnskap Kundens fakturakontakt.