Juridisk dokumentasjon

Generelle tjenestevilkår

Se bilag for generelle tjenestevilkår.


Databehandleravtale

Se bilag for databehandleravtale.


Underleverandører

Se bilag for underleverandører.


Personvernerklæring

Se informasjonssiden om personvern og cookies ved bruk av våre offentlige websider.

Følgende gjelder også ved kjøp av våre tjenester:

MailRisk

MailRisk er en programvarebasert skytjeneste (SaaS) som hjelper folk med å håndtere mistenkelig e-post på en enkel og sikker måte, se bilag for tjenestebeskrivelse.